Skritt for skritt guide til å bygge ditt eget drivhus

Et drivhus er en struktur laget av glass eller plast som brukes til å dyrke planter under kontrollerte forhold. Det gir en beskyttet og isolert atmosfære som hjelper planter å vokse bedre og forlenge vekstsesongen. Drivhuset fungerer som et mikroklima der temperaturen, fuktigheten og lysforholdene kan reguleres for å optimalisere plantens vekst. Dette gjør det mulig å dyrke planter som ellers ikke ville overleve i det lokale klimaet.

Fordeler med å bygge ditt eget drivhus

Å bygge ditt eget drivhus har mange fordeler. Det gir deg muligheten til å dyrke planter året rundt, uavhengig av værforholdene. Du kan også kontrollere temperatur og luftfuktighet, noe som er viktig for mange planter. I tillegg kan du beskytte plantene mot skadedyr og sykdommer. Ved å ha et drivhus kan du også utvide utvalget av planter du kan dyrke. Drivhuset gir deg full kontroll over vekstforholdene, slik at du kan skape optimale forhold for plantene dine. Det er en investering som vil gi deg glede og nytte i mange år fremover.

Hva du trenger å vite før du begynner

Før du begynner å bygge ditt eget drivhus, er det viktig å ha god kunnskap om hva som kreves og hvilke forberedelser som må gjøres. Her er noen viktige ting du bør vite:

 1. Materialer: Du trenger riktig type materialer for å bygge et solid drivhus. Velg materialer som er holdbare og kan tåle vær og vind.
 2. Verktøy: Det er viktig å ha riktig verktøy tilgjengelig før du starter byggeprosessen. Sørg for å ha verktøy som sager, skruer, hammer og måleutstyr.
 3. Tid og tålmodighet: Bygging av et drivhus kan ta tid og krever tålmodighet. Vær forberedt på å bruke flere dager eller uker på prosjektet, avhengig av størrelsen på drivhuset.
 4. Byggetillatelse: Sjekk lokale byggeforskrifter og sørg for å innhente nødvendige tillatelser før du starter byggingen. Dette kan variere fra sted til sted.

Når du har all nødvendig kunnskap og utstyr, er du klar til å starte byggingen av ditt eget drivhus.

Planlegging

Velg riktig sted for drivhuset

Når du velger et sted for drivhuset ditt, er det viktig å vurdere flere faktorer. Sørg for at området får tilstrekkelig sollys i løpet av dagen, da planter trenger sollys for å vokse. Du bør også vurdere tilgang til vannkilde for enkel vanning av plantene. I tillegg er det viktig å unngå områder med sterk vind, da dette kan skade drivhuset og plantene. Ta også hensyn til nærliggende trær eller bygninger som kan kaste skygge på drivhuset. Ved å velge et godt sted for drivhuset ditt, kan du sikre optimale vekstforhold for plantene dine.

Bestem størrelsen på drivhuset

Når du bestemmer størrelsen på drivhuset ditt, er det viktig å vurdere hvor mye plass du har tilgjengelig og hva du ønsker å dyrke. Tenk også på fremtidig behov og hvor mye tid og energi du er villig til å investere i vedlikehold. En god måte å planlegge størrelsen på drivhuset er å lage en liste over plantene du vil dyrke og hvor mye plass hver plante trenger. Dette vil hjelpe deg med å bestemme hvor mange hyller eller benker du trenger, samt hvor stor grunnflate drivhuset bør ha. Husk også å ta hensyn til gangplass og eventuelle ekstra funksjoner du ønsker å inkludere, som for eksempel et arbeidsbord eller lagringsplass. Når du har bestemt deg for størrelsen, kan du lage en skisse eller tegning av drivhuset for å visualisere hvordan det vil se ut.

Sjekk lokale byggeforskrifter

Før du begynner å bygge ditt eget drivhus, er det viktig å sjekke lokale byggeforskrifter. Dette sikrer at du følger loven og unngår eventuelle problemer i fremtiden. Sjekk med kommunen eller lokale myndigheter for å få informasjon om tillatelser, byggegrenser og andre krav. Det kan også være lurt å snakke med naboer eller andre drivhuseiere i området for å få råd og tips. Å være godt informert om de lokale forskriftene vil hjelpe deg med å planlegge og bygge et drivhus som er i samsvar med reglene og passer perfekt inn i ditt område.

Bygging

Bygg fundamentet

Når du har valgt riktig sted for drivhuset og bestemt størrelsen på det, er det på tide å bygge fundamentet. Dette er en viktig del av prosessen, da et solid fundament vil sikre at drivhuset står stabilt og trygt. Det finnes forskjellige typer fundament du kan velge mellom, som betongfundament eller fundament av tre. Du bør også vurdere om du vil isolere fundamentet for å beskytte mot kulde. Sørg for å følge lokale byggeforskrifter når du bygger fundamentet. Et godt fundament er nøkkelen til et vellykket drivhusprosjekt!

Monter drivhusets ramme

Når du har valgt riktig sted og bestemt størrelsen på drivhuset, er det på tide å montere rammen. Først må du sørge for at du har alle nødvendige materialer og verktøy. Deretter kan du følge disse trinnene for å montere rammen:

 1. Bygg fundamentet ved å grave ut og legge ned stein eller betongblokker.
 2. Monter de vertikale stolpene og fest dem til fundamentet.
 3. Fest de horisontale bjelkene til stolpene for å danne rammen.
 4. Sjekk at rammen er i vater og juster om nødvendig.

Husk å bruke sikkerhetsutstyr som hansker og vernebriller når du arbeider med verktøy og materialer. Når rammen er montert, er du klar til å gå videre til neste trinn.

Sett opp glass eller plastvegger

Etter at rammen er montert, er det på tide å sette opp veggene på drivhuset. Du kan velge mellom glass- eller plastvegger, avhengig av dine preferanser og budsjett. Glassvegger gir bedre isolasjon og varme, men kan være mer kostbare. Plastvegger er vanligvis rimeligere og enklere å installere. Det er viktig å velge materialer av god kvalitet for å sikre at veggene er stabile og holdbare. Når du setter opp veggene, må du sørge for at de er tett forseglet for å unngå lekkasjer og tap av varme. Du kan bruke silikon eller annet egnet tetningsmiddel for å sikre en god forsegling. Etter at veggene er på plass, kan du fortsette med å fullføre drivhuset ved å installere dører, vinduer og eventuelle andre tilpasninger du ønsker. Husk å følge produsentens instruksjoner og lokale byggeforskrifter for å sikre en trygg og effektiv installasjon.

Vedlikehold og bruk

Vanning og gjødsling

Når det kommer til vanning og gjødsling av plantene i drivhuset, er det viktig å opprettholde riktig fuktighetsnivå og næringsbalanse. Sørg for å vanne plantene regelmessig, og bruk en god kvalitet gjødsel for å gi dem nødvendige næringsstoffer. Det kan være nyttig å bruke et vanningsystem som automatisk regulerer vannmengden. I tillegg er det viktig å kontrollere pH-verdien i jorden og justere den etter behov. Husk også å fjerne ugress og døde blader regelmessig for å opprettholde et sunt miljø for plantene.

Kontrollere temperatur og luftfuktighet

For å sikre optimale vekstforhold for plantene i drivhuset, er det viktig å kontrollere både temperatur og luftfuktighet. Termometer og hygrometer er nyttige verktøy for å overvåke disse faktorene. Du kan også bruke automatiske vekstlys og ventilasjonssystemer for å regulere temperaturen. For å opprettholde riktig luftfuktighet kan du bruke en fuktspreder eller installere et automatisk vanningssystem. Det er også viktig å sørge for tilstrekkelig luftsirkulasjon i drivhuset ved hjelp av vifter eller åpne vinduer. Ved å kontrollere temperatur og luftfuktighet nøye, kan du skape et ideelt miljø for plantene dine og sikre deres sunne vekst.

Beskytt planter mot skadedyr og sykdommer

For å beskytte plantene mot skadedyr og sykdommer er det viktig å ta noen forholdsregler. Her er noen tips:

 • Fjern ugress og døde planter regelmessig for å redusere risikoen for skadedyr og sykdommer.
 • Bruk naturlige insektmidler som såpevann eller neemolje for å bekjempe skadedyr.
 • Sørg for god ventilasjon i drivhuset for å redusere risikoen for sykdommer.
 • Hold drivhuset rent og ryddig for å unngå opphopning av skadedyr og sykdommer.

Husk at det er viktig å være oppmerksom på eventuelle skadedyr eller sykdommer tidlig, slik at du kan ta nødvendige tiltak for å beskytte plantene dine.

Konklusjon

Å bygge ditt eget drivhus kan være en givende opplevelse. Det gir deg muligheten til å dyrke planter året rundt og beskytte dem mot vær og vind. Ved å følge denne skritt for skritt guiden, kan du enkelt planlegge og bygge ditt eget drivhus. Husk å velge riktig sted for drivhuset, bestemme størrelsen på drivhuset og sjekke lokale byggeforskrifter. Når drivhuset er bygget, er det viktig å opprettholde riktig vanning og gjødsling, kontrollere temperatur og luftfuktighet, og beskytte plantene mot skadedyr og sykdommer. Med litt innsats og omsorg, kan du nyte et frodig og vellykket drivhus året rundt. Lykke til med ditt drivhusprosjekt!

Jose Wilson

Next Post

Kulturhistorie og kunst - en fascinerende blanding

tir okt 31 , 2023
Kulturhistorie er studiet av menneskelig aktivitet og utvikling gjennom tidene. Det inkluderer undersøkelsen av kulturelle praksiser, ideer, kunstverk og materielle gjenstander som er produsert av mennesker. Kulturhistorie kan deles inn i forskjellige viktige perioder, som middelalderen, renessansen og opplysningstiden. Disse periodene har vært preget av ulike kulturelle ikoner, som Leonardo […]
Kulturhistorie og kunst - en fascinerende blanding

You May Like